Giới thiệu về Topeak

chuẩn bị đi;Chúng tôi dành cho việc tìm kiếm những cách mới để
giúp người đi xe đạp chuẩn bị với thiết bị tốt nhất cho mỗi chuyến đi,
cho phép và truyền cảm hứng cho họ để đi xa hơn, nhanh hơn và an toàn hơn.

PREPARE TO RIDE;Chúng tôi dành cho việc tìm kiếm những cách mới để giúp người đi xe đạp chuẩn bị với thiết bị tốt nhất cho mỗi chuyến đi, cho phép và truyền cảm hứng cho họ để đi xa hơn, nhanh hơn và an toàn hơn.

Triết lý thương hiệu Topeak

Từ khởi đầu khiêm tốn năm 1991, Topeak đã có một ước mơ lớn: để thiết kế và tạo ra những phụ kiện đi xe đạp tốt nhất thế giới cho những người đi xe đạp mang đến cuộc sống đạp xe tốt hơn và thú vị cho chuyến đi của họ. Tên của Topeak được hình thành từ sự kết hợp của “Top” và “Peak”, đề cập đến thử thách của một người để đạt được kết quả tốt nhất và đạt đến “Top” của “Peak” của thiết kế & amp; phẩm chất.

Sản phẩm & Đổi mới Topeak

Topeak bắt đầu như một nhóm nhỏ các kỹ sư, nhà thiết kế và người đi xe đạp chuyên dụng, đam mê đạp xe. Từ tâm trí của các nhà thiết kế và kỹ sư của chúng tôi, những ý tưởng đi xe đạp tuyệt vời chảy như nước. Từ năm 1991, dòng sản phẩm đầu tiên chảy vào dòng sông và cuối cùng trở thành đại dương của những phụ kiện đi xe đạp tốt nhất thế giới. Trong 27 năm qua chúng tôi cưỡi ngựa, chúng tôi lắng nghe, chúng tôi mơ ước, và chúng tôi tạo ra các phụ kiện đi xe đạp đặt tiêu chuẩn về hiệu suất và độ bền

Triết lý thương hiệu Topeak

Từ khởi đầu khiêm tốn năm 1991, Topeak đã có một ước mơ lớn: để thiết kế và tạo ra những phụ kiện đi xe đạp tốt nhất thế giới cho những người đi xe đạp mang đến cuộc sống đạp xe tốt hơn và thú vị cho chuyến đi của họ. Tên của Topeak được hình thành từ sự kết hợp của “Top” và “Peak”, đề cập đến thử thách của một người để đạt được kết quả tốt nhất và đạt đến “Top” của “Peak” của thiết kế & amp; phẩm chất.

Sản phẩm & Đổi mới Topeak

Topeak bắt đầu như một nhóm nhỏ các kỹ sư, nhà thiết kế và người đi xe đạp chuyên dụng, đam mê đạp xe. Từ tâm trí của các nhà thiết kế và kỹ sư của chúng tôi, những ý tưởng đi xe đạp tuyệt vời chảy như nước. Từ năm 1991, dòng sản phẩm đầu tiên chảy vào dòng sông và cuối cùng trở thành đại dương của những phụ kiện đi xe đạp tốt nhất thế giới. Trong 27 năm qua chúng tôi cưỡi ngựa, chúng tôi lắng nghe, chúng tôi mơ ước, và chúng tôi tạo ra các phụ kiện đi xe đạp đặt tiêu chuẩn về hiệu suất và độ bền

27 NĂM ĐỔI MỚI & SỐ

Kể từ khi bắt đầu, chúng tôi đã tạo ra các sản phẩm đã đặt ra tiêu chuẩn công nghiệp cho sự đổi mới.