Về chúng tôi

chuẩn bị đi

WELCOME TO 2018

Bạn đi xe để thử thách bản thân … đào tạo cho cuộc đua tiếp theo, hoặc gặp gỡ bạn bè trong một ngày trên những con đường mòn, hoặc chỉ là một trò đùa vui nhộn với cửa hàng. Đó là trong DNA của bạn để đào sâu và đẩy bàn đạp … và nó trong DNA của chúng tôi để tăng cường đi xe của bạn.

CHÀO MỪNG ĐẾN NĂM 2018

Bạn đi xe để thử thách bản thân … đào tạo cho cuộc đua tiếp theo, hoặc gặp gỡ bạn bè trong một ngày trên những con đường mòn, hoặc chỉ là một trò đùa vui nhộn với cửa hàng. Đó là trong DNA của bạn để đào sâu và đẩy bàn đạp … và nó trong DNA của chúng tôi để tăng cường đi xe của bạn.

Company introduction

Được thành lập vào năm 2017, BDL chuyên phân phối và tiếp thị các phụ kiện xe đạp và sản phẩm dầu mỏ nổi tiếng quốc tế tại Việt Nam. “Chuẩn bị đi xe” bởi Topeak với “Hóa học tin cậy” của Wilita. Chúng tôi cam kết thúc đẩy tâm trí hạnh phúc, cuộc sống lành mạnh, xe đạp chuyên nghiệp và tình bạn lớn hơn.

Giới thiệu công ty

Được thành lập vào năm 2017, BDL chuyên phân phối và tiếp thị các phụ kiện xe đạp và sản phẩm dầu mỏ nổi tiếng quốc tế tại Việt Nam. “Chuẩn bị đi xe” bởi Topeak với “Hóa học tin cậy” của Wilita. Chúng tôi cam kết thúc đẩy tâm trí hạnh phúc, cuộc sống lành mạnh, xe đạp chuyên nghiệp và tình bạn lớn hơn.

THƯƠNG HIỆU LOGOS