/, Túi chống nước, Túi yên ngựa, VẬN CHUYỂN/WEATHERPROOF DYNAWEDGE| 0.35 L Capacity / Strap Mount / Waterproof

WEATHERPROOF DYNAWEDGE| 0.35 L Capacity / Strap Mount / Waterproof

Aerodynamic water-repellent lightweight saddle bag with a unique center opening for easy access to tool, tube and other essentials. Fits neatly under saddle with hook & loop straps.

TIM MÔT CỬA HANG

Sự miêu tả

THÔNG TIN

SỨC CHỨA SỨC CHỨA 0.35 L / 21 ci BAG ATTACHMENT Hook & loop straps
SEATPOST DIAMETER Fits ø25.4 – ø31.8 mm VẬT CHẤT 210 denier / 420 denier nylon
KÍCH THƯỚC 14 x 10.5 x 5 cm / 5.5” x 4.1” x 2” CÂN NẶNG 45 g / 1.58 oz