////SUPER TOURIST (NON-DISC) (W/O SPRING)| For 26″, 27.5″ (650B) & 700C Wheels / MTX QuickTrack

SUPER TOURIST (NON-DISC) (W/O SPRING)| For 26″, 27.5″ (650B) & 700C Wheels / MTX QuickTrack

Fits 26″, 27.5″ (650B) & 700C Wheels
A durable tubular aluminum rear rack for around town errands or long distance touring. QuickTrack™ compatible for use with any MTX TrunkBag and rear basket.

TIM MÔT CỬA HANG

Sự miêu tả

THÔNG TIN

TÍNH NĂNG THÊM Includes mounting bracket (26.5 cm)
Solid fender top, RedLite Mount, Tail Light Mount
TẬP TIN ĐÍNH KÈM Braze-on type
TƯƠNG THÍCH MTX TrunkBags / MTX rear baskets VẬT CHẤT 6061 T-6 hollow aluminum
trọng lượng tối đa công suất 30 kg / 66 lb, Meets EN 14872 / ISO 11243 KÍCH THƯỚC 41 x 34 x 17 cm / 16.1” x 13.4” x 6.7”
CÂN NẶNG 640 g /1.41 lb