////SHUTTLE™ LEVER 1.2| 2 Piece / High Strength Matrix Polymer / 45g

SHUTTLE™ LEVER 1.2| 2 Piece / High Strength Matrix Polymer / 45g

Made from high strength matrix polymer and engineering grade reinforced plastic. Rigid, strong and durable.

TIM MÔT CỬA HANG
SKU: TTL002 Thể loại: , , Tags: ,

Sự miêu tả

THÔNG TIN

KÍCH THƯỚC 15 x 2.6 x 1.65 cm / 5.9” x 1.0” x 0.6” TIỀN LÃI Engineering grade plastic
CÂN NẶNG 45 g / 1.58 oz