////SHUTTLE™ CAGE AL|Aluminum One-piece Cage

SHUTTLE™ CAGE AL|Aluminum One-piece Cage

Classic water bottle cage for road or MTB use. Tubular aluminum is strong and light.

TIM MÔT CỬA HANG
SKU: TA9511B Thể loại: , ,

Sự miêu tả

THÔNG TIN

VẬT CHẤT Tubular aluminum ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI Fits standard water bottle
CÂN NẶNG 49 g / 1.72 oz KÍCH THƯỚC 14.7 x 8.4 x 7.9 cm / 5.8” x 3.3” x 3.1”