////RX DEFENDER| Fender for RX BeamRack Series

RX DEFENDER| Fender for RX BeamRack Series

Clip-on fender integrates seamlessly into the base of the RX BeamRack.

TIM MÔT CỬA HANG
SKU: TC9616 Thể loại: , ,

Sự miêu tả

THÔNG TIN

KÍCH THƯỚC 17 x 4.1 x 2.2 cm / 6.7” x 1.6” x 0.9” CÂN NẶNG 16 g / 0.56 oz