////REDLITE™ RACE| 15 Candlepower

REDLITE™ RACE| 15 Candlepower

2 rear facing super bright Red LEDs provide excellent visibility. Rubber strap allows tool-free mounting / removal and multi mounting positions.

TIM MÔT CỬA HANG
SKU: TMS066 Thể loại: , , Tag:

Sự miêu tả

THÔNG TIN

ẮC QUY CR2032 x 2 (included) KIỂM SOÁT / BURN TIME 2 Modes
(Approx) 70 hr Constant / 140 hr Blinking
LAMP 2 super bright red LED’s KHAI SÁNG SẢN PHẨM 15 cd
MOUNT Seatpost / Seatstay (ø25.4-ø 34.9 mm) LAMP NHÀ Ở Injection molded plastic
KÍCH THƯỚC 7 x 3.8 x 3.6 cm / 2.8” x 1.5” x 1.4” CÂN NẶNG 37.6 g / 1.32 oz

TÍNH NĂNG, ĐẶC ĐIỂM

Push lens to turn light on / off && switch modes

Rubber strap allows tool-free mounting/ removal and multi mounting positions

Visible Range 220°