////REDLITE™ AURA| 8 Candlepower

REDLITE™ AURA| 8 Candlepower

1 high-flux Piranha Red LED and 2 super bright red LEDs provide better visibility than reflector alone.

TIM MÔT CỬA HANG
SKU: TMS063 Thể loại: , , Tag:

Sự miêu tả

THÔNG TIN

ẮC QUY CR2032 x 2 (included) KIỂM SOÁT / BURN TIME 2 Modes
(Approx) 60 hr Constant / 120 hr Blinking
LAMP 1 high-flux Piranha red LED and 2 super bright red LED’s KHAI SÁNG SẢN PHẨM 8 cd
MOUNT Topeak Racks, Seatpost (ø25.4 – ø31.8 mm) LAMP NHÀ Ở Injection molded plastic
KÍCH THƯỚC 5.5 x 4 x 2.2 cm / 2.2” x 1.6” x 0.9” (Light) CÂN NẶNG 32 g / 1.13 oz

TÍNH NĂNG, ĐẶC ĐIỂM

On / off and mode selection button

Mounts to seatpost

Mounts to Topeak MTX BeamRacks

Mounts to Topeak MTX Tubular Racks

 link=

Visible Range 220°