/, Bộ dụng cụ Thay thế, Chắn bùn, ELSE, SỰ BẢO VỆ/QR SLIP JOINT CLAMP| For DeFender XC11 Series

QR SLIP JOINT CLAMP| For DeFender XC11 Series

For DeFender XC11 series. Fits ø25.4 – ø34.9 mm seatposts.

TIM MÔT CỬA HANG

Sự miêu tả