////MTX DUAL SIDE FRAME| For MTX BeamRack Series

MTX DUAL SIDE FRAME| For MTX BeamRack Series

Aluminum side frames for use with MTX TrunkBags equipped with panniers (MTX TrunkBag DXP and MTX TrunkBag EXP)

TIM MÔT CỬA HANG
SKU: TC1009 Thể loại: , ,

Sự miêu tả

THÔNG TIN

KÍCH THƯỚC 30.4 x 29.4 x 2 cm / 12” x 11.6” x 0.8” CÂN NẶNG 300 g / 10.56 oz