////MTX DEFENDER| Fender for MTX BeamRack Series

MTX DEFENDER| Fender for MTX BeamRack Series

A light weight fender that clips to the underside of MTX BeamRacks providing extra coverage.

TIM MÔT CỬA HANG
SKU: TC9615 Thể loại: , ,

Sự miêu tả

THÔNG TIN

KÍCH THƯỚC 31 x 7.6 x 5.1 cm / 12.2” x 3” x 2” CÂN NẶNG 60 g / 2.11 oz