////MTX BEAMRACK EX (New)| Economical BeamRack for Commuters / MTX QuickTrack

MTX BEAMRACK EX (New)| Economical BeamRack for Commuters / MTX QuickTrack

A lighter duty version for MTB and commuter use. QR mechanism is secure and easy to use. 7 kg (15 lb) carrying capacity. Compatible with all MTX TrunkBags. Includes hidden storage tray, rubber bungee and safety reflector.

TIM MÔT CỬA HANG
SKU: TA2103 Thể loại: , ,

Sự miêu tả

THÔNG TIN

CLAMP Fits ø25.4 – ø31.8 mm (shims Incl.) VẬT CHẤT Aluminum beam / Plastic cargo deck
TƯƠNG LAI TÚI MTX TurnkBags trọng lượng tối đa công suất 7 kg / 15 lb
TÍNH NĂNG THÊM Rubber bungee, Storage tray, Safety reflector
RedLite Mount, Tail Light Mount
KÍCH THƯỚC 51 x 12.5 x 9 cm / 20.1” x 4.9” x 3.5”
CÂN NẶNG 688 g / 1.52 lb

TÍNH NĂNG, ĐẶC ĐIỂM

Compatible with MTX TrunkBags

Features a quick release clamp mount

Safety reflector is included

Lightweight composite plastic deck