////MTX BEAMRACK EX | Economical BeamRack for Commuters / MTX QuickTrack

MTX BEAMRACK EX | Economical BeamRack for Commuters / MTX QuickTrack

A lighter duty version for MTB and commuter use. QR mechanism is secure and easy to use. 7 kg (15 lb) carrying capacity. Compatible with all MTX TrunkBags. Includes hidden storage tray, rubber bungee and safety reflector

TIM MÔT CỬA HANG
SKU: TA2102 Thể loại: , ,

Sự miêu tả

THÔNG TIN

CLAMPFits ø25.4 – ø31.8 mm (shims Incl.)VẬT CHẤTAluminum beam / Plastic cargo deck
TƯƠNG LAI TÚIMTX TurnkBagstrọng lượng tối đa công suất7 kg / 15 lb
TÍNH NĂNG THÊMRubber bungee, Storage tray, Safety reflector
RedLite Mount, Tail Light Mount
KÍCH THƯỚC51 x 12.5 x 9 cm / 20.1” x 4.9” x 3.5”
CÂN NẶNG688 g / 1.52 lb

TÍNH NĂNG, ĐẶC ĐIỂM

Compatible with MTX TrunkBags

Features a quick release clamp mount

Safety reflector is included

Lightweight composite plastic deck