////MTX BASKET REAR | 23.44 L Capacity / MTX QuickTrack

MTX BASKET REAR | 23.44 L Capacity / MTX QuickTrack

Metal basket mounts to rear rack with the MTX QuickTrack™ system. Perfect size for shopping or other errands.

TIM MÔT CỬA HANG
SKU: TB2005 Thể loại: , ,

Sự miêu tả

THÔNG TIN

TÍNH NĂNG THÊM Carry Handle, Optional Cargo Net TẬP TIN ĐÍNH KÈM MTX QuickTrack™ System (Fixer 6)
SỨC CHỨA 23.44 L / 1430 ci NGĂN One divided
VẬT CHẤT Welded Metal Wire MAX LOAD 7.5 kg / 16.5 lb
KÍCH THƯỚC 40.5 x 33.5 x 24.1 cm / 15.9” x 13.2” x 9.5” CÂN NẶNG 1530 g / 3.37 lb