////MTX BASKET REAR | 23.44 L Capacity / MTX QuickTrack

MTX BASKET REAR | 23.44 L Capacity / MTX QuickTrack

Metal basket mounts to rear rack with the MTX QuickTrack™ system. Perfect size for shopping or other errands.

TIM MÔT CỬA HANG
SKU: TB2005 Thể loại: , ,

Sự miêu tả

THÔNG TIN

TÍNH NĂNG THÊMCarry Handle, Optional Cargo NetTẬP TIN ĐÍNH KÈMMTX QuickTrack™ System (Fixer 6)
SỨC CHỨA23.44 L / 1430 ciNGĂNOne divided
VẬT CHẤTWelded Metal WireMAX LOAD7.5 kg / 16.5 lb
KÍCH THƯỚC40.5 x 33.5 x 24.1 cm / 15.9” x 13.2” x 9.5”CÂN NẶNG1530 g / 3.37 lb