////MONO CAGE CX|Plastic Lightweight One-piece Cage

MONO CAGE CX|Plastic Lightweight One-piece Cage

Wrap-around shape holds water bottle securely. Engineering-grade plastic is lightweight and durable.

TIM MÔT CỬA HANG
SKU: TMN03-SB Thể loại: , ,

Sự miêu tả

THÔNG TIN

VẬT CHẤT Engineering grade plastic ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI Fits standard water bottle
CÂN NẶNG 48 g / 1.69 oz KÍCH THƯỚC 15.2 x 8.5 x 7.3 cm / 6” x 3.3” x 2.9”

TÍNH NĂNG, ĐẶC ĐIỂM

Features an insert for secure bottle retention