////MODULA™ CAGE EX| Adjustable One-piece Cage

MODULA™ CAGE EX| Adjustable One-piece Cage

Adjustable to fit different bottle diameters.

TIM MÔT CỬA HANG
SKU: TMD05B Thể loại: , ,

Sự miêu tả

THÔNG TIN

VẬT CHẤT Engineering grade plastic ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI Fits ø51 mm – ø73 mm
KÍCH THƯỚC 16.3 x 8.5 x 7.3 cm / 6.4” x 3.3” x 2.9” CÂN NẶNG 52 g / 1.83 oz

TÍNH NĂNG, ĐẶC ĐIỂM

Adjusts to fit different water bottle diameters