////MINI USB COMBO| WhiteLite™ Mini USB & RedLite™ Mini USB Combo Pack

MINI USB COMBO| WhiteLite™ Mini USB & RedLite™ Mini USB Combo Pack

Compact and super bright LED front (2 x 0.3W)/ rear (3 x 0.2W) lights to illuminate you way home after dark. RedLite™ Mini USB with Integrated mount clip attaches to any Topeak bag with ease.

TIM MÔT CỬA HANG
SKU: TMS080 Thể loại: , , Tag:

Sự miêu tả

THÔNG TIN

TÍNH NĂNG THÊMLow battery indicator, Blinking modeẮC QUY3.7V 330mAh Lithiumn Ion (Integrated)
SẠC ĐIỆNMicro-USBTHỜI GIAN(Approx) 3-4 hr
KIỂM SOÁT / BURN TIME3 modes
WhiteLite : 7 hr Blinking / 3 hr 0.5W Constant / 35 hr Rapid Blink
RedLite : 6 hr Blinking / 2.5 hr 0.5W Constant / 15 hr Blink Sequence
LAMPWhiteLite : 2 super bright 0.3W white LED’s
RedLite : 3 super bright 0.2W red LED’s
LAMP NHÀ ỞInjection molded plasticLUMINOUS INTENSITYWhiteLite : 60 Lumens
RedLite : 11 Lumens (100 cd)
MOUNTWhiteLite : Rubber straps fits handlebar (ø22.2 – ø31.8 mm)
RedLite : Rubber straps fits seatpost & seatstay (ø12 – ø34.9 mm), Topeak bags
THỜI GIAN DỰ TRỮ(Approx) 0.5 hr
CÂN NẶNG22 g / 0.78 oz (Light)KÍCH THƯỚC4.9 x 2.8 x 2.4 cm / 1.9” x 1.1” x 0.9” (WhiteLite)
4.8 x 3.5 x 2.4 cm / 1.9” x 1.4” x 0.9” (RedLite)