/, Ghế, giá lưu trữ/LINEUP™ STAND| Bike Display Stand

LINEUP™ STAND| Bike Display Stand

A lightweight, tubular folding stand for storing and displaying bicycles. A spring-loaded arm stabilizes the front or rear wheel and accepts wheel diameters from 20” to 29”.

TIM MÔT CỬA HANG
SKU: TW014B Thể loại: , ,

Sự miêu tả

THÔNG TIN

TẬP TIN ĐÍNH KÈM 20” to 29” size wheel KHAI THÁC Yes
MAX TIRE WIDTH 5.7 cm / 2.25” VẬT CHẤT Aluminum / Plastic
trọng lượng tối đa công suất 20 kg / 44 lb KÍCH THƯỚC 43 x 14 x 9.3 cm / 16.9” x 5.5” x 3.7” (Folded)
45.8 x 37.2 x 35 cm / 18” x 14.6” x 13.8” (Open)
CÂN NẶNG 1.5 kg / 3.3 lb