////HIGHLITE COMBO RACE| WhiteLite™ Race & RedLite™ Race Combo Pack

HIGHLITE COMBO RACE| WhiteLite™ Race & RedLite™ Race Combo Pack

Includes the WhiteLite™ Race front safety light & RedLite™ Race rear safety light.

TIM MÔT CỬA HANG
SKU: TMS067 Thể loại: , , Tag:

Sự miêu tả

THÔNG TIN

LAMP WhiteLite : 2 super bright white LED’s
RedLite : 2 super bright red LED’s
ẮC QUY CR2032 x 4 (Included)
KIỂM SOÁT / BURN TIME 2 modes
70 hr Constant / 140 hr Blinking
KHAI SÁNG SẢN PHẨM WhiteLite : 25 cd
RedLite : 15 cd
LAMP NHÀ Ở Injection molded plastic MOUNT WhiteLite : Handlebar mount (ø25.4 – ø31.8 mm)
RedLite : Seatpost / Seatstay (ø25.4 – ø34.9 mm)
TÍNH NĂNG THÊM Blinking mode KÍCH THƯỚC 7 x 3.8 x 3.6 cm / 2.8” x 1.5” x 1.4”
CÂN NẶNG 40 g / 1.41 oz (WhiteLite)
37.6 g / 1.32 oz (RedLite)