////HIGHLITE COMBO AURA| WhiteLite™ Aura & RedLite™ Aura Combo Pack

HIGHLITE COMBO AURA| WhiteLite™ Aura & RedLite™ Aura Combo Pack

Includes the WhiteLite™ Aura front safety light & RedLite™ Aura rear safety light.

TIM MÔT CỬA HANG
SKU: TMS064 Thể loại: , , Tag:

Sự miêu tả

THÔNG TIN

LAMP WhiteLite : 1 super bright 0.2W white LED & 2 super bright white LED’s
RedLite : 1 high-flux Piranha red LED & 2 super bright red LED’s
ẮC QUY CR2032 x 4 (Included)
KIỂM SOÁT / BURN TIME 2 modes
(Approx) 60 hr Constant / 120 hr Blinking
KHAI SÁNG SẢN PHẨM WhiteLite : 10 cd
RedLite : 8 cd
LAMP NHÀ Ở Injection molded plastic MOUNT WhiteLite : Handlebar mount (ø25.4 – ø31.8 mm)
RedLite : Seatpost / Seatstay (ø25.4 – ø34.9 mm)
TÍNH NĂNG THÊM Blinking mode KÍCH THƯỚC 5.5 x 2.2 x 4 cm / 2.2” x 0.9” x 1.6” (Light)
CÂN NẶNG 32 g / 1.13 oz