/, bộ linh kiện thay đổi, Bơm, ELSE/CO2 VALVE KIT| For AirBooster, AirBooster Race Pod, Micro AirBooster, HybridRocket HP, HybridRocket MT and HybridRocket RX.

CO2 VALVE KIT| For AirBooster, AirBooster Race Pod, Micro AirBooster, HybridRocket HP, HybridRocket MT and HybridRocket RX.

For AirBooster, AirBooster Race Pod, Micro AirBooster, HybridRocket HP, HybridRocket MT and HybridRocket RX.

TIM MÔT CỬA HANG
SKU: TRK-HR01 Thể loại: , , ,

Sự miêu tả