////CAGEPACK| 0.75 L Capacity / 98 g

CAGEPACK| 0.75 L Capacity / 98 g

Bottle style tool pack mounts in water bottle cage. Internal mesh pocket and detachable organizer keeps gear neatly in place.

TIM MÔT CỬA HANG
SKU: TC2298B Thể loại: , ,

Sự miêu tả

THÔNG TIN

TÍNH NĂNG THÊM One detachable organizer BAG ATTACHMENT Water bottle cage
SỨC CHỨA 0.75 L / 45 ci VẬT CHẤT EVA foam
KÍCH THƯỚC 18 x ø7.4 cm / 7.1” x ø2.9” CÂN NẶNG 98 g / 3.45 oz