////BASKET FRONT (W/ FIXER 3)| 16 L Capacity / QuickClick Handlebar Mount (Fixer 3)

BASKET FRONT (W/ FIXER 3)| 16 L Capacity / QuickClick Handlebar Mount (Fixer 3)

A sturdy handlebar-mounted metal basket for shopping trips, quick jaunts around town. QuickClickTM Handlebar Mount (Fixer 3) makes attachment and removal a breeze.

TIM MÔT CỬA HANG
SKU: TB2001 Thể loại: , ,

Sự miêu tả

THÔNG TIN

TÍNH NĂNG THÊM Carry handle TẬP TIN ĐÍNH KÈM QuickClick™ Handlebar Mount (Fixer 3e)
Fits ø25.4 & ø31.8 mm handlebars (shims included)
SỨC CHỨA 16 L / 975 ci NGĂN One main
VẬT CHẤT Welded metal wire MAX LOAD 5 kg / 11 lb
KÍCH THƯỚC 35 x 26 x 25 cm / 13.8” x 10.2” x 9.8” CÂN NẶNG 1370 g / 3.02 lb