////BARXTENDER™| Perfect Position For Lights, Computers & Music Players

BARXTENDER™| Perfect Position For Lights, Computers & Music Players

Gain more room or find the perfect position for lights, computers, music players, GPS, or whatever, with the BarXtender. Attaches securely to the handlebars or stem and adjusts for optimum position.

TIM MÔT CỬA HANG
SKU: TBX01 Thể loại: , ,

Sự miêu tả

THÔNG TIN

CLAMP Fits ø22 – ø38 mm (shims included) VẬT CHẤT Forged aluminum / Engineering grade plastic
CROSSBAR Device mount bar 25.4 mm trọng lượng tối đa công suất 300 g / 10.58 oz
MOUNT Handlebar, Handlebar stem CÂN NẶNG 116 g / 4.08 oz
KÍCH THƯỚC 18 x 3 x 3 cm / 7.1” x 1.2” x 1.2” (Folded)
13 x 10 x 3 cm / 5.1” x 3.9” x 1.2” (Open)