////AERO USB COMBO| WhiteLite™ Aero USB & RedLite™ Aero USB Combo Pack

AERO USB COMBO| WhiteLite™ Aero USB & RedLite™ Aero USB Combo Pack

Includes the WhiteLite™ Aero USB front safety light and RedLite™ Aero USB rear safety light.

TIM MÔT CỬA HANG
SKU: TMS075 Thể loại: , , Tag:

Sự miêu tả

THÔNG TIN

TÍNH NĂNG THÊM Low battery indicator, Blinking mode ẮC QUY 3.7V 220 mAh Lithium Ion (Integrated)
SẠC ĐIỆN Micro-USB THỜI GIAN (Approx) 2-3 hr
KIỂM SOÁT / BURN TIME 2 modes
10.5 hr Constant / 40 hr Blinking
LAMP WhiteLite : 3 super bright white LED’s
RedLite : 3 super bright red LED’s
LAMP NHÀ Ở Injection molded plastic KHAI SÁNG SẢN PHẨM 30 cd
MOUNT WhiteLite : Aero / Round fork blades
RedLite : Seatpost / Seatstay / Topeak bags
THỜI GIAN DỰ TRỮ (Approx) 0.5 hr
CÂN NẶNG 22.2 g / 0.78 oz (Light) KÍCH THƯỚC 6.6 x 3.4 x 2.4 cm / 2.6” x 1.3” x 0.9” (Light)